طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عسرالبول به انگلیسی عسرالبول یعنی چه

عسرالبول

dysuria

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها