طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عسرالتنفس به انگلیسی عسرالتنفس یعنی چه

عسرالتنفس

dyspnea

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها