معنی و ترجمه کلمه عشبه بیابانى به انگلیسی عشبه بیابانى یعنی چه

عشبه بیابانى

sarsaparilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها