طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عشر دهنده به انگلیسی عشر دهنده یعنی چه

عشر دهنده

tithable
tither

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها