طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عقل معاش به انگلیسی عقل معاش یعنی چه

عقل معاش

thrift

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها