طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عقیده بر این که شکل و ساختمان بایستى منطبق با احتیاج باشد به انگلیسی عقیده بر این که شکل و ساختمان بایستى منطبق با احتیاج باشد یعنی چه

عقیده بر این که شکل و ساختمان بایستى منطبق با احتیاج باشد

functionalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها