طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عقیده به این که برخى حقایق را مى توان مستقیما و بدون استدلال دریافت به انگلیسی عقیده به این که برخى حقایق را مى توان مستقیما و بدون استدلال دریافت یعنی چه

عقیده به این که برخى حقایق را مى توان مستقیما و بدون استدلال دریافت

intuitionalism
intuitionism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها