طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عقیده به حفظ و رعایت مصالح عمومى ملل به انگلیسی عقیده به حفظ و رعایت مصالح عمومى ملل یعنی چه

عقیده به حفظ و رعایت مصالح عمومى ملل

internationalism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها