معنی و ترجمه کلمه علاقه به جنس مخالف به انگلیسی علاقه به جنس مخالف یعنی چه

علاقه به جنس مخالف

heterosexualityآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها