طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه علف شیر به انگلیسی علف شیر یعنی چه

علف شیر

galax
milkwort

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها