طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه علمى به انگلیسی علمى یعنی چه

علمى

scientail
scientific

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها