طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه علو به انگلیسی علو یعنی چه

علو

ascendancy
ascendency
excellency
predominance
predominancy
preminence
top flight

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها