طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عمقى به انگلیسی عمقى یعنی چه

عمقى

bathetic
deep seated

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها