معنی و ترجمه کلمه عمق و یا انت هاى هر عضو مجوفى به انگلیسی عمق و یا انت هاى هر عضو مجوفى یعنی چه

عمق و یا انت هاى هر عضو مجوفى

fundus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها