طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عملیاتى به انگلیسی عملیاتى یعنی چه

عملیاتى

operating

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها