طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عمل تبدیل جسم بذرات کوچک به انگلیسی عمل تبدیل جسم بذرات کوچک یعنی چه

عمل تبدیل جسم بذرات کوچک

atomization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها