طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عمل دوشرطى به انگلیسی عمل دوشرطى یعنی چه

عمل دوشرطى

bi conditional operation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها