طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عمل منطقى به انگلیسی عمل منطقى یعنی چه

عمل منطقى

logic operation
logical operation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها