طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عنصر با عدم تقارن مغناطیسى به انگلیسی عنصر با عدم تقارن مغناطیسى یعنی چه

عنصر با عدم تقارن مغناطیسى

parametron

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها