طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 10 و جرم اتمى 20.1797 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 10 و جرم اتمى 20.1797 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 10 و جرم اتمى 20.1797 گرم بر مول

Neon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها