طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عنصر کنشى به انگلیسی عنصر کنشى یعنی چه

عنصر کنشى

active element

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها