معنی و ترجمه کلمه عیادتى به انگلیسی عیادتى یعنی چه

عیادتى

visitatorial

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها