طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه عیادت به انگلیسی عیادت یعنی چه

عیادت

visit
visitation
visitational

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها