طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غارت به انگلیسی غارت یعنی چه

غارت

booty
depredation
despoliation
havoc
loot
pillage
plunder
plunderage
predatin
rapine
ravage
spoilage
swag

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها