طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غار شناسى به انگلیسی غار شناسى یعنی چه

غار شناسى

speleology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها