طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غازها به انگلیسی غازها یعنی چه

غازها

geese

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها