معنی و ترجمه کلمه غدغد به انگلیسی غدغد یعنی چه

غدغد

cackle

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها