طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غده لنفاوى به انگلیسی غده لنفاوى یعنی چه

غده لنفاوى

ganglion
lymph gland

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها