طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غذاى غیر کافى خوردن یا دادن به انگلیسی غذاى غیر کافى خوردن یا دادن یعنی چه

غذاى غیر کافى خوردن یا دادن

underfeed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها