طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غذاى محدود خوار به انگلیسی غذاى محدود خوار یعنی چه

غذاى محدود خوار

stenophagous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها