طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غذایى که از مخلوط شکلات و شیر و قند درست شده باشد به انگلیسی غذایى که از مخلوط شکلات و شیر و قند درست شده باشد یعنی چه

غذایى که از مخلوط شکلات و شیر و قند درست شده باشد

fudge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها