طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غرامت پرداختن به انگلیسی غرامت پرداختن یعنی چه

غرامت پرداختن

recompense

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها