طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غربال سیمى کارگران به انگلیسی غربال سیمى کارگران یعنی چه

غربال سیمى کارگران

griddle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها