طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غربى ترین به انگلیسی غربى ترین یعنی چه

غربى ترین

westernmost

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها