طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غرض آمیز به انگلیسی غرض آمیز یعنی چه

غرض آمیز

interested

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها