طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غرولند کردن به انگلیسی غرولند کردن یعنی چه

غرولند کردن

begrudge
complain
groin
snarl
squawk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها