طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غریدن به انگلیسی غریدن یعنی چه

غریدن

boom
fulminate
peal
roar
root
rumble
snort

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها