طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غزال بزرگ آفریقا به انگلیسی غزال بزرگ آفریقا یعنی چه

غزال بزرگ آفریقا

oryx

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها