طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غزل تهلیل دار ده بیتى یا 13 بیتى دو قافیه اى به انگلیسی غزل تهلیل دار ده بیتى یا 13 بیتى دو قافیه اى یعنی چه

غزل تهلیل دار ده بیتى یا 13 بیتى دو قافیه اى

rondeau

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها