طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غسل ارتماسى دادن به انگلیسی غسل ارتماسى دادن یعنی چه

غسل ارتماسى دادن

immerge
immerse

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها