طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غسل تعمید به انگلیسی غسل تعمید یعنی چه

غسل تعمید

baptism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها