طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غسل دادن به انگلیسی غسل دادن یعنی چه

غسل دادن

souse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها