طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غشى به انگلیسی غشى یعنی چه

غشى

epilepsy
epileptic
faintish
fitful
syncopal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها