طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غصب یا تصرف عدوانى به انگلیسی غصب یا تصرف عدوانى یعنی چه

غصب یا تصرف عدوانى

abate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها