معنی و ترجمه کلمه غضروفى به انگلیسی غضروفى یعنی چه

غضروفى

cartilaginous
gristly

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها