طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غضروف هیالن به انگلیسی غضروف هیالن یعنی چه

غضروف هیالن

hyaline cartilage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها