طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غفلت کار به انگلیسی غفلت کار یعنی چه

غفلت کار

delinquent
remiss

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها