طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلام به انگلیسی غلام یعنی چه

غلام

bond servant
bondman
bondsman
galley slave
manciple
peon
slave
thrall
vassal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها