طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلتنده به انگلیسی غلتنده یعنی چه

غلتنده

rolling

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها