طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غلت دادن به انگلیسی غلت دادن یعنی چه

غلت دادن

roll

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها